Autisme bij vrouwen op latere leeftijd: 5 essentiële tips

Kijk naar wat het autisme voor meerwaarde voor je huidige leven heeft

Als je aan jouw autisme denkt, is het gemakkelijk om alleen de negatieve kanten ervan te zien. Ook familieleden, vrienden en kennissen benadrukken regelmatig alleen de minder positieve punten van autisme. Door deze reacties kan het gebeuren dat je autisme als iets puur negatiefs ziet. Maar dat is helemaal niet nodig.

Wanneer je alleen naar de negatieve kant kijkt, is het zelfs zo dat je eerder vastloopt, dat je minder goed gaat functioneren en dat je ontwikkeling stagneert. Kijk daarom ook vooral naar de meerwaarde die autisme voor jouw huidige leven heeft.

Ik geef je alvast een voorzetje, want waarschijnlijk kun je goed:

oprecht zijn;

concentreren;

kennis opdoen en bewaren;

organiseren;

details onthouden;

betrouwbaar en loyaal zijn;

probleemanalyses uitvoeren;

plannen.

Leer ook je kwetsbare kanten kennen
Vrouwen met autisme passen zich van jongs af aan al aan, omdat ze zelf voelen dat ze anders zijn dan andere meisjes en dit merken aan de reacties uit hun omgeving. Ze zijn bang om gepest te worden of om buiten de boot te vallen en durven niet meer zichzelf te zijn.

Ze zijn minder bezig met hun eigen identiteitsontwikkeling en ze zoeken een overlevingsstrategie die meestal niet gericht is op zichzelf leren kennen en een positief zelfbeeld, maar meer op voortdurend aanpassen en camoufleren. Je voortdurend aanpassen en je anders voor doen dan je bent of wilt zijn, leidt tot energieverlies, en je kunt hierdoor verzwakken (lichamelijk en mentaal).

Kwetsbaarheid betekent dat je open en eerlijk durft te zijn. Dat je jouw gevoelens onder woorden kunt brengen en moeilijke situaties met anderen deelt.Daarvoor is het belangrijk je emoties te kennen en deze te kunnen uiten. Jouw eigen emotie en die van een ander herkennen én hier adequaat op reageren is iets wat veel vrouwen met autisme ook op latere leeftijd lastig vinden. Een goede start is ontdekken wat autisme voor jou betekent.

Onderzoek wat jouw spanning geeft
Vrouwen met autisme ervaren veel spanning. Onderzoek wat jouw spanning geeft, welke signalen (wat je dan voelt, denkt of doet) er zijn, zodat je hier rekening mee kunt gaan houden.Voorals wanneer je volwassen bent en meer verantwoordelijkheden krijgt, bouwt spanning zich vaak op. Vrouwen met autisme op latere leeftijd doen er dus goed aan om de signalen van spanning snel te kunnen herkennen.

Herken en erken je behoeftes, talenten en interesses
Ga er iets mee doen, al is het maar een kleine stap. Door bewust te zijn van je sterke kanten en deze te benutten, kun je meer uitdagingen en problemen het hoofd bieden en hoef je je minder aan te passen. Om je sterke kanten te ontdekken kun je gebruik maken van de Kwaliteitenvragenlijst van Annelies Spek, hoofd van het Autisme Expertise Centrum. Je kunt deze vragenlijst downloaden op haar website via deze link: Vragenlijst Kwaliteiten Autisme

Je krijgt zelfvertrouwen en voelt je zeker omdat je ergens heel goed in bent en positieve reacties krijgt. Door dit gevoel van welbevinden ben je meer flexibel. Je kunt beter nadenken omdat je niet voortdurend hoog in je spanning zit en je bent minder gevoelig voor de dingen die niet kloppen. Je kunt dan problemen beter aan omdat je nog de ruimte in je hoofd hebt om erover na te denken. 

Door meer bezig te zijn met je talenten en sterke kanten en je leven zo in te richten dat je rust en balans ervaart, hoef je je ook minder aan te passen maar kun je het leven leiden zoals jij dat wilt.

Ga aan de slag met een coach of therapeut om autisme echt te gaan begrijpen
Hoewel er veel informatie over autisme te vinden is, is niet alles op jou van toepassing. Ook kan het zo zijn dat autisme zich bij jou anders uit dan dat algemeen bekend is. Een coach met ervaring met autisme is van meerwaarde omdat deze inzicht heeft in wat jij mogelijk over het hoofd ziet. Zo maak je sneller stappen naar meer rust en plezier in je leven ondanks, of misschien dankzij, jouw autisme.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *